MSV
โครงการ MSV (Model Sustainable Village)
การทำกระบวนการ ณ หมู่บ้านดอนซม ประเทศลาว วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2554
 
วัตถุประสงค์

1. ให้บริการกับหมู่บ้าน เพื่อทำเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับหมู่ บ้านในภาคใต้ของลาว
2. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิธีการใหม่ในการบูรณาการองค์กรการผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมทาง เศรษฐกิจอื่นๆ
3. บรรลุความยั่งยืนเชิงปริมาณ
4. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การทำกระบวนการ

การทำกระบวนการกับชาวบ้านในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจในการมาทำงานให้กับชาวบ้าน โดยจะเริ่มจากการทำให้ชาวบ้านได้รับทราบก่อนว่าโครงการ MSV นั้นมีความเป็นมาอย่างไร และชาวบ้านจะได้รับอะไรจากการที่เรามาทำโครงการ MSV ที่นี้

การสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการ MSV

หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการเก็บข้อมูลจากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านกายภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านให้กับชาวบ้านต่อไป

หมู่บ้านดอนซม

- มีด้วยกัน 6 คุ้ม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และรองผู้ใหญ่บ้าน 2 คน
- มีจำนวนบ้านทั้งหมด 85 หลัง มีโรงเรียน 1 หลัง นักเรียน 58 คน มีครู 2 คน
 
บ้านดอนซมจะเป็นบ้านตัวแบบพัฒนา จะพัฒนาอะไรบ้าง
1. พัฒนาสังคม
- มีความรักกัน , สามัคคีกัน และช่วยเหลือกัน
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ป่าไม้ต้องอุดมสมบูรณ์
- อาหารสะอาด
- น้ำสะอาด
3. เศรษฐกิจและด้านรายได้
- ได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลโก๊ะ ประเทศสิงคโปร์ , บริษัท เกร็นโซน (ประเทศไทย) จำกัด
- การได้รับการสนับสนุน EEP ของรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ เพื่อทำการขอเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กโดยการที่จะเริ่มการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มจากตัวของชาวบ้านก่อน ต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และงานนั้นก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 
การทำสบู่จากน้ำขี้เถ้า ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำเป็นน้ำยาล้างจาน ซึ่งเป็นวัถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
เจ้าแขวงได้มาเป็นเกียรติร่วมรับฟังการอธิบายถึงโครงการ MSV ให้กับชาวบ้าน และถ่ายรูปร่วมกัน
การทำบายศรีเพื่อถวายพระพุทธรูป และทำบุญร่วมกัน
จากการที่เรามาทำกระบวนการที่บ้านดอนซมแหล่งนี้ เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาด้านไฟฟ้า ด้านห้องน้ำ ด้านสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมและการประมง โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
 

   สินค้าแนะนำ ราคาพิเศษ
     ชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
     ชุดไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์
     ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
   โครงการต่างๆ
     โครงการ SPEREE ในประเทศลาว
     โครงการหมู่บ้านยั่งยืน ในประเทศลาว
     โครงการเขื่อนขนาดเล็ก ในประเทศลาว
   VIDEO
     Grenzone company
     ทุ่นลอยน้ำฝ่าวิกฤติน้ำท่วม
   Partners
     Allgreenlearningcenter
     www.grenzone.com
     www.hoorayenergy.com
     www.eco-gallery.com
     www.phocos.com
     www.tgo.or.th
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 66
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 387,899
Copyright by www.grenzone-thailand.com 2011 All right reserved
Engine by MAKEWEBEASY