โครงการ SPEREE

 Sustainable Project for Education, Renewable Energy, and Environment (SPEREE)

 

น้ำใจ ไม่มีคำว่าพรมแดน’ ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินใด แต่เราก็อยู่ในโลกใบเดียวกัน น้ำใจที่ว่านี้คือ น้ำใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ ป่าไม้ ต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ….

โครงการสร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม หรือ โครงการที่เรียกโดยย่อว่า SPEREE ได้ริเริ่มจัดทำขึ้นเป็น ระยะ โดย

ระยะที่ 1 เริ่มต้นในปี 2008 ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม WEEKIMWEE ในประเทศสิงคโปร์ โดยมอบหมายให้บริษัท เกร็นโซน เป็นผู้ดำเนินการ มีการอบรมและติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ MSCS และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (200-L drum kiln) ใน หมู่บ้าน ในแขวงจำปาสัก ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนและถูกนำเสนอผลการดำเนินงานนี้ไปยังท่านเจ้าแขวงจำปาสัก
ระยะที่ เริ่มต้นปลายปี 2009จวบจนปัจจุบัน…. โดยได้รับการสนับสนุนจาก GOH foundation ประเทศสิงคโปร์ ขยายผลโครงการครอบคลุม แขวง ของลาวใต้ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการเซ็นบันทึกข้อตกลงสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน โดยหัวหน้าแผนก ห้องการพลังงานและบ่อแร่ทั้ง แขวงกับ GOH foundation โดย Dr.Tan Eng Liang ณ วันที่ ตุลาคม 2009  ….ทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ยากจะไปถึง 

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการ คือ เพื่อที่จะ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการสร้างความเข้มแข็งทางด้านความรู้ความสามารถด้านพลังงานและเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถติดตั้งพร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ได้ ..พร้อมๆ กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำอีกด้วย

เทคโนโลยีที่ได้ส่งเสริมในโครงการได้แก่

1.สถานีประจุไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ MSCS – เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยการประจุไฟลงในแบตเตอรี่ แล้วนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อไป

2.เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (200-L drum kiln) เป็นการเผาถ่านแบบประสิทธิภาพสูง ประหยัดไม้ฟืน ได้ถ่านคุณภาพและน้ำส้มควันไม้

3.การจัดการระบบน้ำในหมู่บ้านและสุขาภิบาลห้องน้ำเพื่ออนามัย 


 
เป้าหมายของโครงการ
สถานีชาร์ตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charging Station) จำนวน 42 หมู่บ้านในประเทศลาว
  
 
 
แขวงจำปาสัก จำนวน           14 หมู่บ้าน
กำลังการผลิตไฟฟ้า                 9,800w

แขวงอัตตาปือ จำนวน          12 หมู่บ้าน
กำลังการผลิตไฟฟ้า                 8,600w

แขวงสาละวัน จำนวน             8  หมู่บ้าน   
 
กำลังการผลิตไฟฟ้า                 5,800w
 

 
แขวงเซกอง จำนวน               8 หมู่บ้าน   
กำลังการผลิตไฟฟ้า                 6,000w
 สถานีเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง (Solar Charging Station) จำนวน 80 สถานี จำนวน 35 หมู่บ้านในประเทศลาว

แขวงจำปาสัก จำนวน            32 หมู่บ้าน
 
แขวงอัตตาปือ จำนวน            16 หมู่บ้าน

แขวงสาละวัน จำนวน             16 หมู่บ้าน

แขวงเซกอง   จำนวน             16 หมู่บ้าน
 

ติดตั้งชุดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก (Solar Home) จำนวน 100 หลังในประเทศลาว

แขวงจำปาสัก จำนวน            25 หมู่บ้าน 
 
แขวงอัตตาปือ จำนวน            55 หมู่บ้าน
  
แขวงสาละวัน จำนวน             20 หมู่บ้านติดตั้งและบำรุงระบบสถานูปโภค จำนวน 16 หมู่บ้านในประเทศลาว

แขวงจำปาสัก จำนวน             3 หมู่บ้าน

แขวงอัตตาปือ จำนวน            4 หมู่บ้าน

แขวงสาละวัน จำนวน             7 หมู่บ้าน

แขวงเซกอง   จำนวน             2 หมู่บ้าน

 

 


   สินค้าแนะนำ ราคาพิเศษ
     ชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
     ชุดไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์
     ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
   โครงการต่างๆ
     โครงการ SPEREE ในประเทศลาว
     โครงการหมู่บ้านยั่งยืน ในประเทศลาว
     โครงการเขื่อนขนาดเล็ก ในประเทศลาว
   VIDEO
     Grenzone company
     ทุ่นลอยน้ำฝ่าวิกฤติน้ำท่วม
   Partners
     Allgreenlearningcenter
     www.grenzone.com
     www.hoorayenergy.com
     www.eco-gallery.com
     www.phocos.com
     www.tgo.or.th
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 60
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 387,893
Copyright by www.grenzone-thailand.com 2011 All right reserved
Engine by MAKEWEBEASY